วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559
23 มิถุนายน 2559
ณ โรงเรียนกระเทียมวิทยา


- ภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่ ชุดที่ 1 (คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม)

- ภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่ ชุดที่ 2 (คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชุดที่ 2

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (ชุด 2)
23 มิถุนายน  2559
ณ โรงเรียนกระเทียมวิทยา